069818822
str. M. Kogălniceanu, 66
office@reeaimobil.md
Your search results

 

Credite Ipotecare/imobiliare

Cu ajutorul unui credit ipotecar/imobiliar putem procura în rate mult mai ușor un bun imobil în Chișinău în codiții avantajoase, fie că este vorba despre un credit ipotecar ordinar sau REEA IMOBIL, datorită parteneriatelor stabilite cu mai multe instituții bancare și financiare, te poate ajuta să obții un credit ipotecar în condiții mult mai avantajoase. Astfel, într-un termen de timp mai scurt poți obține un credit pentru procurarea unui apartament în rate, casă, spațiu comercial sau teren.

Programul guvernamental „PRIMA CASĂ”

Pentru a putea deveni beneficiar al Programului Prima Casă, e nevoie să întruniți următoarele condiţii:

 • să aveți vîrsta de pînă la 45 de ani;
 • să fiți cetăţean al R. Moldova, angajat în R.M. şi să dispuneți de venituri din surse oficiale;
 • mărimea ratei lunare pentru achitarea creditului ipotecar, plus dobînda și comisionul de garantare, să nu depăşească 50% din veniturile oficiale nete cumulative ale Dvs și/sau ale familiei Dvs, precum și ale rudelor de gradul I;
 • să nu deții în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soţul/soţia o locuință cu suprafață locuibilă de peste 9 metri pătrați pentru fiecare membru al familiei în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării creditului pentru locuință şi să nu ai deja în derulare un credit pentru procurarea unei locuinţe;
 • soțul/soția Dvs. să nu dețină în proprietate exclusivă nicio locuinţă în decursul ultimelor 12 luni pînă la data solicitării creditului ipotecar şi să nu aibă în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuinţe;
 • prima rată de cel puțin 10% din prețul total a locuinței.

Programul guvernamental „PRIMA CASĂ 2”

Pentru a putea deveni beneficiar al Programului Prima Casă 2, e nevoie să întruniți condițiile programului Prima Casă dar și condițiile enumerate mai jos :

 • preţul locuinței nu trebuie să depăşească suma de 600 de mii de lei sau echivalentul a 30 000 euro.
 • trebuie să fiți angajat în sectorul bugetar: pedagogi, medici, poliţişti etc.

Programul guvernamental „PRIMA CASĂ 3”

Statul va sprijini financiar pentru procurarea locuințelor familiile cu copii. Proiectul „Prima Casă 3”, presupune compensarea treptată din Bugetul de Stat a creditului ipotecar, de la 10 până la 100%, în funcție de numărul copiilor în familie și anume:

 • familiile cu 1 copil pot obține 10% la sută compensație din suma creditului ipotecar
 • cu doi copii – 20%
 • cu trei copii – 50%
 • cu patru copii pot conta pe 100% compensații din suma împrumutului.

Condiții de acordare credit ipotecar ordinar:

 • ai venituri care au caracter permanent (salarii, pensii, chirii, dividende, alte venituri recurente)
 • nu ai restante active sau debite neachitate la scadență
 • ai vârsta de maxim 65 de ani la sfârsitul perioadei de creditare
 • ești cetățean al RM
 • prima rată de cel puțin 30% din prețul total a locuinței.

Acte necesare:

 • Actele de identitate ale tuturor participanților cu venituri
 • Acte care atestă veniturile lunare
 • Raportul de evaluare a bunului imobil
 • Extrasul din Registrul bunurilor imobile
 • Documente aferente imobilului

Compare Listings